Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları 4005
2 Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 2282
3 Advantages of using volar vein repair in finger replantations 2190
4 Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 2266
5 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 2191
6 Elin Duyu Restorasyonu 572
7 A descriptive study of 972 consecutive cases of carpal tunnel release: role of ancillary procedures 503
8 A neglected closed elbow dislocation with complete brachial artery injury 448
9 Atypically localized glomus tumors 498
10 DORSAL APPROACH FOR VASCULAR REPAIRS IN DISTAL FINGER REPLANTATIONS 462
11 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presentation of three cases 467
12 INCREASING THE ACCURACY OF STERILE MARKER PENS 534
13 The plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 524
14 Surgical treatment of subungual glomus tumors: Experience with lateral subperiosteal and transungual approaches 519
15 The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 483
16 Tissue forceps for stabilizing amputated parts in a finger replantation 449
17 Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 524
18 Volar bilek ganglionlarının cerrahi tedavisi 496
19 Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız 4769
20 Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti 3599
21 An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 2830
22 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases 2923
23 Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue 3007
24 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2858
25 An Alternative Classification of Occupational Hand Injuries Based on Etiologic Mechanisms: The ECOHI Classification. 2883
26 Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 2999
27 Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. 2011 2889
28 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2829
29 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2899
30 Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. 2910
31 Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4805
32 Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon 2955
33 An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. 2936
34 Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 3254
35 Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 2963
36 Olecranon Bone Graft: Revisited 3065
37 Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 3243
38 Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 4403
39 Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair. 2883
40 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 3015
41 Tenar çekiç sendromu 3103
42 Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 3178
43 Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2839
44 Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma türk plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 3013
45 El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 3571
46 Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 3233
47 El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 3227
48 Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 5420
49 Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları 2867
50 Pott Hastalığı 3251