Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları 3306
2 Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 1648
3 Advantages of using volar vein repair in finger replantations 1588
4 Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 1698
5 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 1588
6 Elin Duyu Restorasyonu 18
7 A descriptive study of 972 consecutive cases of carpal tunnel release: role of ancillary procedures 3
8 A neglected closed elbow dislocation with complete brachial artery injury 3
9 Atypically localized glomus tumors 4
10 DORSAL APPROACH FOR VASCULAR REPAIRS IN DISTAL FINGER REPLANTATIONS 3
11 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presentation of three cases 3
12 INCREASING THE ACCURACY OF STERILE MARKER PENS 5
13 The plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 4
14 Surgical treatment of subungual glomus tumors: Experience with lateral subperiosteal and transungual approaches 3
15 The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 4
16 Tissue forceps for stabilizing amputated parts in a finger replantation 3
17 Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 4
18 Volar bilek ganglionlarının cerrahi tedavisi 4
19 Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız 3963
20 Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti 2985
21 An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 2322
22 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases 2340
23 Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue 2438
24 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2296
25 An Alternative Classification of Occupational Hand Injuries Based on Etiologic Mechanisms: The ECOHI Classification. 2292
26 Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 2497
27 Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. 2011 2335
28 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2332
29 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2391
30 Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. 2368
31 Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4281
32 Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon 2380
33 An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. 2381
34 Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 2618
35 Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 2429
36 Olecranon Bone Graft: Revisited 2485
37 Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 2622
38 Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 3864
39 Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair. 2303
40 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 2401
41 Tenar çekiç sendromu 2478
42 Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 2553
43 Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2280
44 Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma türk plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2385
45 El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 2918
46 Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 2630
47 El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 2610
48 Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 4670
49 Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları 2278
50 Pott Hastalığı 2584