Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları 3424
2 Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 1771
3 Advantages of using volar vein repair in finger replantations 1714
4 Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 1799
5 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 1702
6 Elin Duyu Restorasyonu 91
7 A descriptive study of 972 consecutive cases of carpal tunnel release: role of ancillary procedures 66
8 A neglected closed elbow dislocation with complete brachial artery injury 60
9 Atypically localized glomus tumors 77
10 DORSAL APPROACH FOR VASCULAR REPAIRS IN DISTAL FINGER REPLANTATIONS 64
11 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presentation of three cases 60
12 INCREASING THE ACCURACY OF STERILE MARKER PENS 75
13 The plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 66
14 Surgical treatment of subungual glomus tumors: Experience with lateral subperiosteal and transungual approaches 63
15 The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 64
16 Tissue forceps for stabilizing amputated parts in a finger replantation 64
17 Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 96
18 Volar bilek ganglionlarının cerrahi tedavisi 74
19 Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız 4133
20 Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti 3103
21 An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 2402
22 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases 2455
23 Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue 2527
24 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2400
25 An Alternative Classification of Occupational Hand Injuries Based on Etiologic Mechanisms: The ECOHI Classification. 2391
26 Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 2574
27 Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. 2011 2450
28 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2415
29 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2488
30 Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. 2477
31 Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4386
32 Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon 2498
33 An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. 2498
34 Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 2728
35 Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 2541
36 Olecranon Bone Graft: Revisited 2580
37 Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 2741
38 Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 3968
39 Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair. 2416
40 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 2508
41 Tenar çekiç sendromu 2594
42 Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 2665
43 Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2384
44 Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma türk plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2501
45 El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 3051
46 Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 2722
47 El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 2723
48 Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 4829
49 Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları 2398
50 Pott Hastalığı 2699