Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları 4129
2 Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 2398
3 Advantages of using volar vein repair in finger replantations 2280
4 Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 2356
5 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 2270
6 Elin Duyu Restorasyonu 670
7 A descriptive study of 972 consecutive cases of carpal tunnel release: role of ancillary procedures 595
8 A neglected closed elbow dislocation with complete brachial artery injury 535
9 Atypically localized glomus tumors 588
10 DORSAL APPROACH FOR VASCULAR REPAIRS IN DISTAL FINGER REPLANTATIONS 535
11 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presentation of three cases 538
12 INCREASING THE ACCURACY OF STERILE MARKER PENS 615
13 The plate fixation in the treatment of complex forearm open fractures 648
14 Surgical treatment of subungual glomus tumors: Experience with lateral subperiosteal and transungual approaches 607
15 The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left out of the extensor retinaculum 566
16 Tissue forceps for stabilizing amputated parts in a finger replantation 520
17 Treatment of bony Mallet finger using threaded Kirschner wire 602
18 Volar bilek ganglionlarının cerrahi tedavisi 572
19 Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız 4898
20 Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti 3692
21 An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 2919
22 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases 2999
23 Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue 3101
24 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2936
25 An Alternative Classification of Occupational Hand Injuries Based on Etiologic Mechanisms: The ECOHI Classification. 2976
26 Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 3082
27 Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. 2011 2966
28 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2898
29 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2986
30 Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. 2989
31 Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4874
32 Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon 3034
33 An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. 3035
34 Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 3365
35 Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 3041
36 Olecranon Bone Graft: Revisited 3167
37 Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 3340
38 Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 4489
39 Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair. 2978
40 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 3097
41 Tenar çekiç sendromu 3192
42 Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 3256
43 Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2920
44 Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma türk plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 3131
45 El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 3677
46 Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 3334
47 El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 3320
48 Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 5547
49 Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları 2956
50 Pott Hastalığı 3380