Başlık Süzgeci      # Görüntüle  
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson-Watson tekniği ile ligaman rekonstrüksiyonunun erken dönem sonuçları 3170
2 Isolated intraneural schwannoma of the median nerve 1498
3 Advantages of using volar vein repair in finger replantations 1476
4 Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1B) yırtıklarında artroskopik tamir sonuçları 1585
5 Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları 1472
6 Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız 3792
7 Fleksör tendon yaralanmalarında tek seanslı fleksšör tendoplasti 2862
8 An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine 2221
9 Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presantation of three cases 2234
10 Two-Suture Fish-Mouth End-to-Side Microvascular Anastomosis With Fibrin Glue 2323
11 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2194
12 An Alternative Classification of Occupational Hand Injuries Based on Etiologic Mechanisms: The ECOHI Classification. 2176
13 Implementation of locking compression plate together with intramedullary fibular graft in atrophic type humeral nonunions 2399
14 Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report. 2011 2236
15 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire 2233
16 How to prevent the avulsed soft tissues from wrapping around the K-wire. 2282
17 Results of open reduction and plate osteosynthesis in comminuted fracture of the olecranon. 2262
18 Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective study. 4176
19 Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon 2260
20 An anomalous course of the radial artery:Dissect rather than resect. 2269
21 Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu. 2507
22 Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand 2308
23 Olecranon Bone Graft: Revisited 2367
24 Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. 2495
25 Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft 3754
26 Sensory outcomes of fingertip replantations without nerve repair. 2191
27 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları 2261
28 Tenar çekiç sendromu 2349
29 Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız 2430
30 Artroskopik tamir yapılan triangular fibrokartilaj kompleks periferik (palmer tip1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları 2162
31 Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi;ön klinik çalışma türk plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2255
32 El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları 2759
33 Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği 2520
34 El ve el bileği yerleşimli sinovyal tüberküloz olgularında tedavi planı:üç olgu sunumu planı 2493
35 Distal interfalangeal eklem distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları 4503
36 Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları 2165
37 Pott Hastalığı 2453