Prof. Dr. Berkan MERSA

Yazdır
PDF
Prof.Dr. Berkan MERSA 1967 yılında İzmir-Karşıyaka’da doğdu. İlkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu, orta ve liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca bölümünde tamamladı. Tıp Fakültesini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Dr. Mersa 1991 yılında mezun olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’na ihtisas yapmak üzere katıldı. 1997 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı.

1998 ve 1999 yıllarında Eastern Virginia Medical School (Norfolk, VA, USA)’ da Rekonstrüktif Mikrocerrahi ve Periferik Sinir Cerrahisi üst ihtisası yapan Dr. Mersa, bu alanda dünyada en önde gelen cerrahlardan Dr. Julia K. Terzis ile çalışmıştır. Özellikle yüz felci ve brakial pleksus yaralanmaları ile ilgili çeşitli dergi ve kitaplarda yayınları bulunmaktadır. 1999 yılından itibaren çeşitli hastanelerde faaliyet gösteren
EL-İSTANBUL El cerrahisi, Mikrocerrahisi ve Rehabilitasyon Grubu ile birlikte çalışmaktadır. 2014 yılında Doçentlik ünvanını almıştır.01.02.2020 Tarihinde Profesörlük ünvanını almaya hak kazanmıştır.Dr. Mersa’nın üyesi olduğu dernekler;

  • World Society for Reconstructive Microsurgery(Dünya Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği- Kurucu Üye)
  • Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
  • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
  • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
  • Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu(FESSH)
Dr. Berkan Mersa,  İngilizce ve Almanca bilmektedir.


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

A1. B Mersa , DA Tiangco ,JK Terzis ., "Efficacy of the "baby-sitter" procedure after prolonged denervation.", J Reconstr Microsurg , 27-35 pp., 2000

A2. H Ağir , B Mersa ,S Aktaş ,V Olgaç, "Sıçan karın deri flebi modelinde, iskemi-reperfüzyon hasarından hemen sonra ve iki saat sonra uygulanan hiperbarik oksijen tedavisinin histolojik etkileri", Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg , 18-24 pp., 2003

A3. B Mersa , A Aydin ,T Ozkan, "Obstetrical Brachial Plexus Palsy: The Istanbul Experience", Seminars in Plastic Surgery , 347-359 pp., 2004

A4. B Mersa ,H Ağir ,A Aydin ,C Sen, "Comparison of expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) with autogenous vein as a nerve conduit in rat sciatic nerve defects", Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg , 103-111 pp., 2004

A5. A Aydin ,BC Ozden ,B Mersa, "Complications of microsurgical reconstruction of obstetrical brachial plexus palsy", Plast Reconstr Surg (ISI) , 353-354 pp., 2005

A6. İ.B Ozçelik ,H Purisa, B Mersa ., I Sezer .,E Erturer .,O Ergun, "Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları", Acta Orthop Traumatol Turc (ISI) , 252-257 pp., 2008 , DOI: 10.3944/AOTT.2008.252

A7. I.B Ozcelik , S Tuncer, H Purisa, I Sezer , B Mersa , F Kabakas , P Celikdelen, "Sensory outcome of fingertip replantations without nerve repair",Microsurgery (ISI) , 524-530 pp., 2008 , DOI: 10.1002/micr.20543

A8. I.B Ozçelik, F Kabakas, B Mersa, H Purisa.,I Sezer ,E Erturer , "Treatment of nonunions of the distal phalanx with olecranon bone graft.", The Journal of Hand Surg (Eur Vol). (ISI) , 638-642 pp., 2009 , DOI: 10.1177/1753193409104494

A9. I.B Ozçelik , H Purisa , I Sezer, B Mersa , FKabakaş ,S Tuncer ,P Celikdelen, "Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi",Ulus Travma Acil Cerrahi Derg (ISI) , 164-170 pp., 2009

A10. B Mersa , I.B,Ozcelik F Kabakas, B Sacak ,A Aydin, "Olecranon bone graft: revisited.", Tech Hand Up Extrem Surg , 196-199 pp., 2010 DOİ: 10.1177/1753193409104494

A11. B Mersa ,.B Ozcelik I, O Pilanci ,SV Kuvat, "Atypical presentation of tuberculous tenosynovitis of the hand", The Journal of Hand Surg (Eur Vol) (ISI) , 429-430 pp., 2010 , DOI: 10.1177/1753193409353499

A12. I.B Ozcelik ,SV Kuvat , B Mersa ,O Pilancı, "Synovial chondromatosis of the metacarpophalangeal joint of the ring finger", Acta Orthop Traumatol Turc (ISI) , 337-339 pp., 2010 , DOI: 10.3944/AOTT.2010.2324

A13. B Mersa, B Ozçelik , SV Kuvat O Pilanci ., "An anomalous course of the radial artery: Dissect rather than resect", Indian J Plast Surg , 228-9 pp., 2010

doi: 10.4103/0970-0358.73474DOİ: 10.4103/0970-0358.73474

A14. S. Brunetti, B. Özçelik, G. Garavaglia, C. Fusetti, F. Kabakas and B. Mersa Re: BÖzçelik ,F Kabakas ,B Mersa, "Treatment of nonunion of the distal phalanx with olecranon bonegraft.", The Journal of Hand Surg (Eur Vol). (ISI) , 253 pp., 2011 , DOI: 10.1177/1753193410396529

A15. S Tuncer , IB Ozcelik , B Mersa , F Kabakas , T Ozkan, "Evaluation of patients undergoing removal of glass fragments from hand injuries: A retrospective stud", Ann Plast Surg (ISI) , 114-118 pp., 2011 , DOI: 10.1097/SAP.0b013e3181f211e1

A16. I.B Ozçelik , B Mersa , F Kabakaş ,B Saçak , SV Kuvat, "Crossover replantation as a salvage procedure following bilateral transhumeral upper limb amputation: a case report.", Arch Orthop Trauma Surg , 567-572 pp., 2011 DOİ: 10.1007/s00402-010-1217-x

A17. B Mersa ,A Gürkan ,B Ozçelik ,S Kaçar ,C Varılsüha ,V Turunç S, Baş ,S Server ., "Anastomosis of accessory arteries via microsurgical technique in renal transplantation.", Transplant Proc. (ISI) , 819-821 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.transproceed.2011.01.114

A18. A Aydın ,A Biçer , T Özkan , B Mersa , S Özkan , ZH Yıldırım ., "Does primary brachial plexus surgery alter palliative tendon transfer surgery outcomes in children with obstetric paralysis?", BMC Musculoskelet Disord (ISI) , false pp., 2011 , DOI: 10.1186/1471-2474-12-74.

A19. IB Ozçelik ,E Erturer ,B Mersa ,H Purisa, I Sezer , S Tuncer , F Kabakaş , SV Kuvat ., "An alternative classification of occupational hand injuries based on etiologic mechanisms: The ECOHI classification.", Ulus Travma Acil Cerrahi Derg (ISI) , 49-54 pp., 2012 , DOI: 10.5505/tjtes.2011.45656

A20. İ.B. Ozçelik I, S.V. Kuvat , B Sacak, B Mersa, F Kabakaş F, H Purisa, "Heterotopic replantations in mutilating hand injuries, presentation of three cases", Eur Orthop Traumatol , 89-93 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s12570-012-0086-x

A21. B Özçelik, B Mersa ,N Yesiloglu, "An easy way of harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine.", J Hand Surg Am (ISI) , 622-623 pp., 2013 , DOI: 10.1016/j.jhsa.2013.01.023

A22. B Mersa ,F Kabakas ,H Pürisa ,B, Ozçelik I N Yeşiloğlu , I,Sezer S Tunçer, "Advantages of using volar vein repair in finger replantations", J Plast Reconstr Aesthet Surg (ISI) , 63-67 pp., 2014 , DOI: pii: S1748-6815(13)00468-3. 10.1016/j.bjps.2013.08.004.

A23. B Mersa , IB Ozçelik , N Yesiloglu, "Isolated intraneural schwannoma of the median nerve", J Hand Surg Eur Vol (ISI) , 209-210 pp., 2014 DOI:10.1177/1753193413503613

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

B1. N Çerkeş ,M Erer ,M Topalan ,A Bilgin , B Mersa, IPRAS,7.Congress European Section konferansı dahilinde "Abstract book" bildiri kitapçığındaki "Experience with lateral arm free flap", 6 pp., Berlin, Almanya, Haziran 1993

B2. M Erer , B Mersa,H Ağır ,F Dokuztuğ, International Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity konferansı dahilinde "Abstract book" bildiri kitapçığındaki "Upper extremity salvage in high voltage", 46-47 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 1994

B3. T Özkan , A Aydin ,B Mersa ,D Önel ,S Özkan, Inaugural Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery konferansı dahilinde "Reconstructive Microsurgery" bildiri kitapçığındaki "Palliative surgical procedures to restore shoulder function in obstetric palsy sequela", 547-548 pp., Taipei, Tayvan, 2001

B4. A Aydin ,B Mersa ,T Özkan ,M Erer, IX. Congress of FESSH konferansı dahilinde "Abstract book" bildiri kitapçığındaki "Obstetric palsy treatment", 20 pp., Lisbon, Portekiz, Haziran 2003

B5. T Ozkan ,A Aydin ,D Onel ,B Mersa ,S Ozkan, X. FESSH Congress, VIII. EFSHT Congress konferansı dahilinde "The Journal of Hand Surgery, British and European Volume 30B S1" bildiri kitapçığındaki "Conjoint latissimus dorsi/teres major tendon transfer to restore shoulder abduction and external rotation in obstetrical brachial plexus palsy(N:96 cases).", 73 pp., Götegorg, İsveç,, Haziran 2005

B6. A Aydın , İ Sezer ,İB Ozcelik ,H Purisa ,B Mersa, XI. FESSH Congress konferansı dahilinde "The Journal of Hand Surgery, British and European Volume 31B S1" bildiri kitapçığındaki "Distal finger replantation results", 18 pp., Glaskow, İskoçya, Haziran 2006

B7. A Aydin ,B Mersa ,T Adatepe ,S Özkan ., IV. Congress of World Society for Reconstructive Surgery konferansı dahilinde "Abstract book" bildiri kitapçığındaki "EMG Studies in Oberlin transfer and ulnar nerve morbidity", 80 pp., Atina, Yunanistan, Haziran 2007

B8. A Aydin ,A Bicer ,B Mersa ,T Özkan, XIII. FESSH Congress konferansı dahilinde "The Journal of Hand Surgery,European Volume 33E S1" bildiri kitapçığındaki "Oberlin partial ulnar nerve transfer and associated morbidity", 138 pp., Lausanne, İsviçre, Haziran 2008

B9. A Aydin , B Mersa ,A Bicer, I. Sinoeuropean Meeting on Brachial Plexus Microreconstructive Surgery konferansı dahilinde "Abstracts and updated bibliography" bildiri kitapçığındaki "Cocontraction after Oberlin transfer for OBPP leading poor result and treatment with Botox", 31-32 pp., Venedik, İtalya, Nisan 2008

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

C1. JK Terzis ,B Mersa, RM Goldwyn , MN Cohen, The Unfavorable Result in Plastic Surgery: Avoidance and Treatment (Facial Reanimation), 597 - 610 pp., Philadelphia, Lippincot Williams&Williams, 2001

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. U Emekli ,FS Tuncer ,B Mersa ,SN Kesim, "Etil alkolün standart dorsal sıçan flebi üzerindeki etkileri.", Cerrahi Tıp Bülteni , 87-91 pp., 1995

D2. S Tuncer ,B Mersa ,A Arıncı ,R Güloğlu ., "Mandibula Kırıkları: 112 Vakanın analizi", Ulus Travma Acil Cerrahi Derg , 185 – 188 pp., 1996

D3. H Aydın,B Mersa ,F Şirin ,T Koldaş, "Modifiye Wise paterni ile mastektomiler ve erken meme rekonstrüksiyonları", Meme Hastalıkları Dergisi , 31-38 pp., 1997

D4. S.N. Çerkeş, H Ağır, B Mersa, A Aydın, "Basic Fibroblast Growth Factor’ün venöz flep yaşayabilirliği üzerine etkisi.", Cerrahpaşa Tıp Dergisi , 155-158 pp., 1997

D5. A Aydin , B Mersa ,M Erer ,T Ozkan ,S Ozkan, "Early results of nerve surgery in obstetrical brachial plexus palsy.", Acta Orthop Traumatol Turc , 170-177 pp., 2004

D6. IB Ozçelik, H Purisa, I Sezer, B Mersa, A Aydin, "The results of digital replantations at the level of the distal interphalangeal joint and the distal phalanx", Acta Orthop Traumatol Turc , 62-66 pp., 2006

D7. A Aydin, IB Ozçelik, H Purisa, B Mersa, I Sezer, "Parmak ucu ampütasyonlarda replantasyon tekniği.", Türkiye Klinikleri, Ortopedi Travmatoloji –özel- , 37-42 pp., 2009

D8. A Aydın . B Mersa, "Obstetrik brakial pleksus yaralanmalarında mikrocerrahi rekonstrüksiyon.", Türkiye Klinikleri, Ortopedi Travmatoloji –özel- , 82-87 pp., 2009

D9. İ.B Ozçelik, B Mersa, F Kabakaş, SV Kuvat, "Tenar çekiç sendromu", Turkiye Klinikleri J Med Sci , 1742-1745 pp., 2012 , DOI: 10.5336/medsci.2011-23864

D10. I.B Ozçelik, B Mersa, Aydın.A., S Tuncer, SV Kuvat., "Triangular fibrokartilaj kompleks hasarlanmaları tanı ve tedavisi; Ön klinik çalışma", Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi , 64-69 pp., 2011

D11. P. Çelikdelen, İB Özcelik, H Purisa, I Sezer, B Mersa, A Aydın, "Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız", El ve Mikrocerrahi , 3-6 pp., 2012 , DOI: 10.2399/emd.12.65375

D12. B Ozçelik, M Yazar, B Mersa, F Kabakaş, E Ertürer, S Purisa, "Artroskopik tamir yapılan Triangular Fibrokartilaj kompleks periferik (Palmar Tip 1b) yırtıklarında erken dönem değerlendirme sonuçları", Göztepe Tıp Dergisi , 62-67 pp., 2012 , DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.062

D13. B Mersa, B Sacak, F Kabakas, İ Sezer, H Purisa, S Uludag, "A descriptive study of 972 consecutive cases of carpal tunnel release; Role of ancillary procedures", El ve Mikrocerrahi(yayın için kabul edildi) , . pp., . , DOI:10.2399/emd.13.69885

D14. D14. B Mersa, F Kabakas, I B Ozcelik, M Ugurlar, I Sezer, "Treatment of bony mallet finger using threaded Kirschner wire", El ve Mikrocerrahi(yayın için kabul edildi) , . pp., . , DOI:10.2399/emd.13.18291

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

E1. N Çerkeş ,M Topalan , İ Ermiş, ,M Erer ,H Ağır , B Mersa, XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Lateral kol serbest flep ile deneyimlerimiz", 70 pp., Istanbul, Türkiye, Eylül 1993

E2. S Tuncer , B Mersa ,U Emekli ,SN Kesim, XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Etil alkolün McFarlene flebine etkisi", 33 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 1994

E3. N Çerkeş , M Topalan ,M Erer , H Ağır ,B Mersa, XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri" bildiri

kitapçığındaki "Elektrik yanıklarında serbest flep transferleri ile ekstremite kurtarılması", 36 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 1994

E4. N Çerkeş ,A Aydın ,H Ağır ,B Mersa , M Topalan , M Erer, XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Tümoral kalsinozisli bir olgu sunumu", 40 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 1994

E5. U Emekli ,B Görgün ,T Hayırlıoğlu ,A Konuralp , B Mersa ,İ Büyükçayır, XVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Yüz kemiği kırıklarının sekonder rekonstrüksiyonu", 141 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 1994

E6. A Aydın , N Çerkeş ,M Topalan ,B Mersa , M Erer, XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Posterior interosseöz flep ile deneyimlerimiz", 88 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Eylül 1995

E7. N Çerkeş , M Topalan , M Erer , A Aydın ,H Ağır , B Mersa, XVII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Alt ekstremite mikrovasküler rekonstrüksiyonlarında deneyimlerimiz", 68 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Eylül 1995

E8. N Çerkeş , A Kadıoğlu ,B Mersa , F Sirin ,M Erer, II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Program ve özet kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Radial önkol flebi ile penis rekonstrüksiyonu", 11 pp., Istanbul, Türkiye, Eylül 1997

E9. A Arıncı ,B Mersa ,H Ağır ,A Bilir ,M Erer, XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Otojen ve alloplastik entübülasyon yöntemleri ile konvansiyonel sinir greftlerinde rejenerasyonun karşılaştırılması", . pp., Antalya, Türkiye, Eylül 1997

E10. H Ağır ,B Mersa ,T Tiryaki ,Ş Aktaş, XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Program ve özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hiperbarik oksijen tedavisinin iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine olan etkilerinin sıçan aksiyel karın deri flebi modeli üzerinde araştırılması", 13 pp., Kuşadası, Türkiye, 30 Eylül- 3 Ekim 1999

E11. A Aydın ,B Mersa ,M Erer , S Özkan, XXVI. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Travmatik brakiyal pleksus lezyonlarında sinir cerrahisi", 40 pp., Ankara, Türkiye, Eylül 2004

E12. A Aydin , B Mersa ,T Özkan ,M Erer ,S Özkan, XXVI. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Obstetrik brakiyal pleksus lezyonlarında sinir onarımı", 39 pp., Ankara, Türkiye, Eylül 2004

E13. A Aydin ,B Mersa ,T Özkan ,M Erer, IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmalarında sinir cerrahisi onarımı", 125-129 pp., Bodrum, Türkiye, Mayıs 2004

E14. İB Özçelik, H Purisa, İ. Sezer, A. Aydın, B Mersa, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Distal interfalangeal eklem ve distal falanks seviyesinde replantasyon sonuçları", 185-186 pp., Konya, Türkiye, Eylül 2005

E15. İ Sezer,H Purisa ,B Mersa ,F Kabakaş, X. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Mutilan el yaralanmaları", 57-61 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2006

E16. P. Çelikdelen, S.Yılmaz Altunbay, İB Özcelik, B Mersa, F.Kabakas, X. El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Parmak replantasyonlarında rehabilitasyon uygulamalarımız ve fonksiyonel sonuçlarımız", 208 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2006

E17. A Aydin ,B Mersa ,T Özkan , M Erer , S Özkan, X. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Obstetrik paralizide parsiyel ulnar sinir transferi ile biseps kas gücünün restorasyonu", 66-67 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2006

E18. A Aydin , B Mersa , T Özkan , M Erer, Z Hoşbay, X. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Obstetrik paralizide kokontraksiyon tedavisinde botulinum toksini uygulaması", 83-86 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2006

E19. S Tunçer ,F Kabakaş ,B Mersa, X. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Kongre kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tırnak yatağı defektlerinin steril matriks greftleri ile rekonstrüksiyonu", 49-51 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2006

E20. A Aydın,T Özkan ,B Mersa, VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "Konuşma ve bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Obstetrik paralizide sekonder palyatif cerrahi", . pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2006

E21. A Aydın ,B Mersa, VIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "Konuşma ve bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmalarında sinir cerrahisi onarımı", . pp., Ankara,Türkiye, Mayıs 2006

E22. A Aydın., B.Mersa, İB.Özçelik, P Çelikdelen, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Acta Orthop Traumatol Turc 41supp 3" bildiri kitapçığındaki "Travmatik brakial pleksus yaralanmalarında tedavi yöntemleri ve sonuçlarımız", 77 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2007

E23. İB Özçelik, F.Kabakas , B.Mersa, H Purisa, I Sezer, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Acta Orthop Traumatol Turc 41supp 3" bildiri kitapçığındaki "Distal falanks defektli psöidoartrozlarında olekranon kemik grefti ile rekonstruksiyon", 227 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2007

E24. İB Özçelik, B Mersa, H Purisa, I Sezer, F Kabakas, S Tuncer, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Acta Orthop Traumatol Turc 41 supp 3" bildiri kitapçığındaki "2000-2007 seneleri arası yapılmış 523 adet replantasyonun retrospektif değerlendirilmesi", 227 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2007

E25. B.Mersa, İB Özçelik, H Purisa, I Sezer, S Tuncer, F Kabakas, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Acta Orthop Traumatol Turc 41supp 3" bildiri kitapçığındaki "Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon sonuçlarının değerlendirilmesi", 227 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2007

E26. E.Ertürer, İ.B.Özçelik, B.Mersa, F.Kabakaş, S.Tuncer, İ.Sezer, H.Purisa, 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "İş kazası sonucu gelişen travmatik el yaralanmalarında etiyolojik sınıflandırma", 61 pp., İzmir, Türkiye, Mayıs 2008

E27. A Aydın ,B Mersa, 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "C5 – C6 avülsiyonlu brakiyal pleksus lezyonlarında sinir transferleri", 93 pp., İzmir,Türkiye, Mayıs 2008

E28. B Mersa, 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Distal falanks nonunionlarının olekranon kemik grefti ile tedavisi", 42 pp., İzmir,Türkiye, Mayıs 2008

E29. S.Tuncer, İB Özcelik, I Sezer, H Purisa, B.Mersa, F.Kabakas, P. Çelikdelen, 11.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sinir onarımı yapılmamış distal uç replantasyonlarda duysal iyileşme sonuçları", 79 pp., İzmir,Türkiye, Mayıs 2008

E30. H.Purisa, İB. Özçelik, İ. Sezer, B. Mersa, A. Aydın, IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi konferansı dahilinde "Program ve özet kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tip 2 distal uç amputasyonlarda ıntrameduller venoz drenaj tekniği sonuçları", 18 pp., Antalya,Türkiye, Aralık 2009

E31. İB Özçelik, SV. Kuvat, B.Mersa, Ö. Pilancı, XXXI. Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Yüzük parmağı metakarpofalangeal ekleminde sinovyal kondromatozis: Olgu sunumu", 97 pp., Adana, Türkiye, Ekim 2009

E32. A Aydın ,B Mersa, XXXI. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Travmatik brakial pleksus üst trunkus avülsiyonlarında ekstrapleksal nörotizasyon sonuçları", 72 pp., Adana, Türkiye, Ekim,2009

E33. B Mersa, İB Özçelik, SV Kuvat, Ö Pilancı, 32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Radial arterin nadir bir anomalisi", 54 pp., Trabzon, Türkiye, Eylül, 2010

E34. B Mersa, İB Özçelik, Ö Pilancı, SV Kuvat, 32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde "32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Elde atipik tutulumlu tüberküloz tenosinovit olgusu", 74 pp., Trabzon, Türkiye, Eylül 2010

E35. B Özçelik, E Ertürer, H Purisa, B Mersa, F Kabakaş, S Sarı, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tip IIIC açık kırıklı ön kol yaralanmalarının acil tedavisinde plak- vida tespiti", . pp., Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011

E36. B Özçelik, E Ertürer, B Mersa, M Yazar, F Kabakaş, C Sever,, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Triangular fibrokartilaj kompleksinin periferik (Palmer tip 1b) yırtıklarında artroskopik onarım sonuçlarının işlevsel olarak değerlendirilmesi", . pp., Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011

E37. B Özçelik, B Mersa, S Tuncer, E Ertürer, M Yazar, S Sarı, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Kronik izole distal radyoulnar eklem instabilitesi tedavisinde Fulkerson - Watson tekniği ile bağ rekonstruksiyonunun erken dönem sonuçları", . pp., Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011

E38. İ.B.Özçelik, B.Mersa, F.Kabakaş, N.Yeşiloğlu, E.Ertürer, S.Tuncer, 5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi konferansı dahilinde "5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Skafoid avasküler pseudoartrozu tedavisinde 4. ekstansör kompartman arter pediküllü radius kemik flebi kullanımı", 33 pp., Bodrum, Türkiye, Aralık 2011

E39. B.Mersa, F.Kabakaş, İ.B.Özçelik, İ.Sezer, H.Purisa, N.Yeşiloğlu, S.Tuncer, E.Ertürer, A.Aydın, 5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi konferansı dahilinde "5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Parmak replantasyonlarında volar venlerin kullanımı", 32 pp., Bodrum, Türkiye, Aralık 2011

E40. İ.B.Özçelik, Ö Plancı, H.Purisa, B.Mersa, F.Kabakaş, İ.Sezer, B Saçak, 5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi konferansı dahilinde "5. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Araç tekerleği tarafından ezilen ayak sırtı yaralanmalarında distal bazlı sural ada flebi kullanımı", 23 pp., Bodrum, Türkiye, Aralık 2011

E41. B Mersa, B Saçak, F Kabakaş, İB Özçelik, İ Sezer, H Purisa, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı konferansı dahilinde "Program kitabı" bildiri kitapçığındaki "972 açık karpal tünel cerrahisinde standart serbestleştirmeye ek olarak yapılan girişimler", 155 pp., Istanbul, Türkiye, Ekim 2013

E42. B Mersa, N Yeşiloğlu, İB Özçelik, F Kabakaş, İ Sezer, H Purisa, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı konferansı dahilinde "Program kitabı" bildiri kitapçığındaki "Median sinirde izole intranöral Schwannoma:Tek başına nadir görülen bir olgu", pp. 156, Istanbul, Türkiye, Ekim 2013

E43. F Kabakaş, B Mersa, H Purisa, İB Özçelik, N Yeşiloğlu, İ Sezer, S Tunçer, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı konferansı dahilinde "Program kitabı" bildiri kitapçığındaki "Parmak replantasyonlarında volar ven kullanımı", 157 pp., Istanbul, Türkiye, Ekim 2013

E44. B Mersa, F Kabakaş, İB Özçelik, M Uğurlar, İ Sezer, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı konferansı dahilinde "Program kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kırıklı çekiç parmak tedavisinde yivli Kirschner telinin kullanımı", 160 pp., Istanbul, Türkiye, Ekim 2013

E45. F Kabakaş, B Mersa, İB Özçelik, H Purisa, İ Sezer, A Aydın, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı konferansı dahilinde "Program kitabı" bildiri kitapçığındaki "Olekranon kemik grefti alım teknikleri ve el cerrahisinde kullanımı", 163 pp., Istanbul, Türkiye, Ekim 2013

E46. B Mersa, F Kabakaş, M Uğurlar, İ Sezer, M Uzun, İB Özçelik, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Subungual glomus tümörlerinin cerrahi tedavisi: lateral subperiosteal girişim ve transungual girişim ile ilgili deneyimlerimiz", 19-20 pp., Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013

E47. B Mersa, İB Özçelik, M Uğurlar, F Kabakaş, M Uzun, H Purisa, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Skafolunat interosseoz ligaman hasarlanmalarında artroskopik dorsal ligamantokapsülodez sonuçları", 16-17 pp., Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013

E48. B Mersa, İ B Özçelik, M Uğurlar, F Kabakaş, N Yeşiloğlu, İ Sezer, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Triangular fibrokartilaj kompleks periferik (Palmer tip 1b) yırtıklarının artroskopik onarımının erken dönem sonuçları", 17 pp., Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013

E49. F Kabakaş, B Mersa, M Uğurlar, İ Sezer, H Purisa, İB Özçelik, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi konferansı dahilinde "23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" bildiri kitapçığındaki "El ve el bileği tüberkülozuna bağlı gelişen fleksor tenosinovit", 18 pp., Antalya, Türkiye, 29 Ekim – 3 Kasım 2013

DĠĞER AKADEMĠK FAALĠYETLER

Kitap ve Kitap Bölümü Çevirisi, Çeviri Editörlüğü

1. ASSH, Manual of Hand Surgery Editors: Warren C. Hammert, Ryan P. Calfee, David J. Bozentka, Martin I. Boyer. Wolters Kluwer, Lippincott Williams&Wilkins, 2010 adlı kitabın ‘’ El Cerrahisi Cep Kitabı’’ ismiyle çevirisinde Çeviri editörlüğü, 2014

 

2. ASSH, Manual of Hand Surgery Editors: Warren C. Hammert, Ryan P. Calfee, David J. Bozentka, Martin I. Boyer. Wolters Kluwer, Lippincott Williams&Wilkins, 2010 adlı kitabın ‘’ El Cerrahisi Cep Kitabı’’ ismiyle çevirisinde(Çeviri editörleri: S. Aydın Yücetürk, Berkan Mersa, Sırrı Sinan Bilgin) ‘’18. Bölüm: Brakiyal Pleksus’’ çevirisi, 2014

 

3. Stone’s Plastic Surgery Facts and Figures (Third Edition), Editor: Tor Wo Chiu. Cambridge University Press, 2011 adlı kitabın ‘’Plastik Cerrahide Güncel Bilgiler’’, ismiyle çevirisinde(Çeviri editörü: Nebil Yeşiloğlu) Bölüm 6. El ve üst ekstremite (Bölüm Editörlüğü), 2014

 

4. Stone’s Plastic Surgery Facts and Figures (Third Edition), Editor: Tor Wo Chiu. Cambridge University Press, 2011 adlı kitabın ‘’Plastik Cerrahide Güncel Bilgiler’’ ismiyle çevirisinde( (Çeviri editörü: Nebil Yeşiloğlu) Bölüm 6. El ve üst ekstremite bölümünde ‘’Elin edinsel rahatsızlıkları’’ konu çevirisi, 2014

 

Düzenlenmesinde Görev Aldığım Kongre Ve Kurslar

1. XVIII. Congress of the Federation Societies for Surgery of the Hand (FESSH)

 

May 30 - June 1, 2013, Antalya, TÜRKİYE


2. XIII. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26 Mayıs 2012, Gaziantep

3. XII. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 19-22 Mayıs 2010, Antalya

4. IV.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 17-19 Aralık 2009, Antalya

5. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, V. Temel Mikrocerrahi Kursu


10-14 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

6. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, IV. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

14-18 Nisan 2009,, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

7. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, III. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

18-22 Kasım 2008, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

8. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, II. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

15-19 Nisan 2008, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul

9. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım 2007, İstanbul

10. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, I. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

18-22 Eylül 2007, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Istanbul

11. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği ‘’Mikrocerrahide Alıcı Damarların Seçimi ve Karşılaşılan Sorunların Çözümü’’ Kursu, 19 Mayıs 2007, İstanbul

12. Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları ’’Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları’’ Kursu, 13 Mart 2004, İstanbul

 

Eğitmen Olarak Katıldığı Faaliyetler

1. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, XVI. Temel Mikrocerrahi Kursu

7-11 Mayıs 2013, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli

 

2. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Periferik Sinir Disseksiyonu’’Kursu


13-14 Mayıs 2011, Antalya


3. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Prof.Dr. Rıdvan Ege Akut ‘’II. Temel El Cerrahisi’’ Kursu- El Bileği Artroskopisi , 11-12 Şubat 2011, Antalya

4. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, VI. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

6 - 10 Nisan 2010, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale

5. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, V. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

10-14 Kasım 2009, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

6. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, IV. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

14-18 Nisan 2009,, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

7. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, III. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

18-22 Kasım 2008, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

8. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, II. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

15-19 Nisan 2008, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul

9. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, I. Temel Mikrocerrahi Kursu

 

18-22 Eylül 2007, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Istanbul

Kongre, Kurs ve Seminer KonuĢmaları

1. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Prof.Dr. Rıdvan Ege ‘’VIII. Temel El Cerrahisi’’ Akut El Yaralanmaları Kursu, 27-28 Eylül 2013, Amputasyonlar Oturumunda ‘’Parmak, el ve önkol amputasyonlarının tedavisi’’ ve ‘’Replantasyon sonrası takip’’ konuşmaları


2. VI. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, Alt ve Üst Ekstemite Rekonstrüksiyonlarında Çözüm Arayışları Bölümü, 27 Nisan – 4 Mayıs 2013, Antalya ‘’Parmak Replantasyonları’’, ‘’Elektif El Cerrahisi’’ konuşmaları


3. Doğumsal Brakial Pleksus Yaralanmalarında Değerlendirme ve Rehabilitasyon Yaklaşımları Semineri, , 23 Aralık 2012, Istanbul, ‘’ Obstetik Brakial Pleksus Paralizisinde Sinir Cerrahisi’’ konuşması


4. II. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, 23-26 Mayıs 2012, Gaziantep, Replantasyon ve Transplantasyonda Rehabilitasyon Panelinde ‘’Replantasyon ve Transplantasyon Cerrahisi’’konuşması


5. V. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, Alt ve Üst Ekstemite Rekonstrüksiyonlarında Çözüm Arayışları Bölümü, 14-21 Nisan 2012, Antalya ‘’Parmak Replantasyonları’’, ‘’Elektif El Cerrahisi’’ konuşmaları

 

6. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Periferik Sinir Disseksiyonu’’Kursu

 

13-14 Mayıs 2011, Antalya ‘’Servikal Bölge insizyonları ve Üst Brakial Pleksus diseksiyonu’’konuĢması

7. V. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 15-17 Aralık 2011, Bodrum

 

‘’Brakiyal Pleksus Paneli’’nde ‘’Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizisinde Sinir Cerrahisinin Zamanlaması’’ konuĢması

8. IV. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, El Cerrahisi Bölümü, 23-30 Nisan 2011, Çeşme ‘’Parmak Replantasyonları’’, ‘’Elektif El Cerrahisi’’ konuĢmaları

 

9. Obstetrik Brakiyal Pleksus Felci Kursu 1-5 Kasım 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ‘’ Nöral Rekonstrüksiyon Yöntemleri ‘’ KonuĢması

 

10. XXXII. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

 

15-19 Eylül 2010, Trabzon, ‘’Falanks ve Metakarp Kırıklarında Güncel YaklaĢımlar’’(Konferans)

11. III. Plastik Cerrahi Asistan Okulu, El Cerrahisi Bölümü, 30 Nisan – 6 Mayıs 2010, Antalya‘’Parmak Replantasyonları’’, ‘’Periferik Sinir Cerrahisi’’ ko-nuĢmaları

 

12. V.K.V. Amerikan Hastanesi El ve Mikrocerrahi Bölümü, Aylık Tıbbi Toplantılar Dizisi, 5 Mayıs 2009, ‘’El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Acil Olgularında YaĢa-nan Güncel Sorunlar’’ konuĢması, Istanbul

 

13. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Prof.Dr. Rıdvan Ege Akut ‘’III. Te-mel El Cerrahisi’’ Kursu, 20-22 Kasım 2009, Ankara ‘’EriĢkin Travmatik Brakial Pleksus Felci’’ konuĢması

 

 

14. XXXI. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

 

17-21 Ekim 2009, Adana ‘’Periferik Sinir Cerrahisi Modelleri’’ kurs konuĢması

15. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Marmara Bölge Toplantısı – Rekonstrüktif Cerrahide Yeni Yaklaşımlar ‘’Heterotopik kol replantasyonu’’ konuĢması, 31 Mart 2009, Istanbul

 

16. KKTC Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, VI. Ulusal Kongresi, Replantasyonlar Paneli ‘’Minör Replantasyonlar’’ konuĢması, 2-6 Temmuz 2008, Girne, Kıbrıs

 

17. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Periferik Sinir Disseksiyonu’’Kursu

 

30-31 Mayıs 2008, Antalya‘’Servikal Bölge insizyonları ve Üst Brakial Pleksus diseksiyonu’’konuĢması

18. XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs 2008 ‘’Flep uygu-lamaları panelinde Elin Lokal Flepleri’’ konuĢması

 

19. III.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi

 

26-28 Kasım 2007, İstanbul ‘’Obstetrik Brakial Pleksus Paralizisinde Sinir Cerrahisi’’ konferansı

20. XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi, El Yaralanmaları Paneli, ‘’Parmak Replantasyonları’’ konuĢması, 17-20 Ekim 2007, Eskişehir

 

21. XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Ulusal Kongresi,

 

‘Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmaları: Erken Cerrahi Tedavi’’

konuĢması, 17-24 Eylül 2005, Konya

22. V. Pediatrik Ortopedi Kursu, ‘’Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizisinde Sinir Cerrahisi’’konuĢması

 

18-20 Mart 2005, Baltalimanı, Istanbul

 

23. Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantı-ları ’’Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları’’ Kursu, 13 Mart 2004, İstanbul ‘’ ’’Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmalarında Erken Cerrahi Tedavi’’ pane-linde, ‘’ Cerrahi Endikasyonlar ve Mikronöral Cerrahide Karar Verme’’ ko-nuĢması

 

24. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri’’Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları’’ Kursu, 21 Şubat 2003, Ankara ’’ Mikronöral Teknikler’’ konuĢması

 

Oturum BaĢkanı Ve Moderatör Olarak Katıldığı Toplantılar

1. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Prof.Dr. Rıdvan Ege ‘’VIII. Temel El Cerrahisi’’ Akut El Yaralanmaları Kursu, 27-28 Eylül 2013, Amputasyonlar Oturumunda Oturum Moderatörlüğü

 

2. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Prof.Dr. Rıdvan Ege Akut ‘’VII. Temel El Cerrahisi’’ Kursu, 11-12 Ocak 2013, ‘’Tendon, Damar,Sinir Onarımları Oturumu’’(Oturum Başkanlığı)

 

3. Controversies in Reconstructive Microsurgery Meeting, 6- 8 Aralık 2012, Istanbul,’’Toe – to- Hand Transfer vs. Lengthening in Thumb Reconstruction Paneli’’nde (Oturum Başkanlığı)

 

4. XIII. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 23-26Mayıs 2012, Gaziantep

 

‘Ġlginç vaka tartıĢmaları’’ (Oturum BaĢkanlığı)

5. V. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 15-17 Aralık 2011, Bodrum

 

‘El Cerrahisi’’ panelinde Oturum BaĢkanlığı

6. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Prof.Dr. Rıdvan Ege Akut ‘’I. Temel El Cerrahisi’’ Kursu , 7-8 Ocak 2011, Istanbul - Konjenital El Anomalileri ve Pediatrik El Yaralanmaları , ‘’Pediatrik El Yaralanmaları 3. Oturum BaĢkanlığı’’

 

7. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Prof.Dr. Rıdvan Ege Akut ‘’III. Temel El Cerrahisi’’ Kursu, 20-22 Kasım 2009, Ankara ‘’ Felçler(Genel YaklaĢımlar‘’panelinde Oturum BaĢkanlığı

 

8. XII. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 19-22 Mayıs 2010, Antalya

 

‘’El ve Üst Ekstremitede Flep Uygulamaları’’ (Panel Moderatörlüğü)

9. IV. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 17-19 Aralık 2009, Antalya

 

‘’Brakiyal Pleksus’’ panelinde Oturum BaĢkanlığı

10. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği ‘’Mikrocerrahide Alıcı Damarların Seçimi ve Karşılaşılan Sorunların Çözümü’’ Kursu, 19 Mayıs 2007, İstanbul ‘’Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi’’panelinde Oturum BaĢkanlığı

 

11. Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları ’’Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmaları’’ Kursu, 13 Mart 2004, İstanbul ‘’ ’’Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmalarında Erken Cerrahi Tedavi’’ panelinde Oturum Başkanlığı