Pott Hastalığı

Yazdır
PDF

Tüberküloz enfeksiyonunun görülme sıklığı ülkelerin sosyoekonomik durumları ile ilişkilidir.Günümüzde immun yetmezlik durumları haricinde gelişmiş ülkelerde nadiren görülmekle birlikte,gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler için ciddi bir morbidite ve mortalite olmayı sürdürmektedir.

Ülkemizde de halen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.Tüberküloz enfeksiyonlarında iskelet sistemi etkilenme sıklığı endemik bölgelerde %10'a kadar çıkmaktadır ve bunların%50'sinde vertebral tüberküloz tutulumu mevcuttur.Omurga tüberkülozu,ilk kez paraplejiyle giden ayrı bir hastalık olarak 1779 yılında Sir Percival Pott tarafından tanımlanmıştır.Hastalıktaki iki temel problem vertebral deformite oluşumu ve nörolojik defisit gelişimidir.Bu derlemede,Pott hastalığının patofizyolojisi,klinik özellikleri,tanı yöntemleri ve tedavi şekilleri özetlenmiş olup,tedavi seçimindeki özellikler vurgulanmıştır.

Yayına ulaşmak için tıklayın - Pott Hastalığı