Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları

Yazdır
PDF

Akciğer dışı tüberküloz en yaygın olarak kas-iskelet sisteminde görülür.Kronik,yavaş seyirlidir.Genellikle bel ve yük binen eklemlerde daha sık görülür(1,2).Üst ekstremite tutulumu daha azdır(2,3).Özellikle klinik durumun olağan dışı olduğu zamanlarda tanıda tüberküloz düşünülmesi ve tanının konulması gecikir(1).Bu konuya dikkat çekebilmek için kas iskelet sisteminin ana komponetlerinden olan snovyal yapının tüberkülozca tutumunu irdeledik.

Yayına ulaşmak için tıklayın - Sinovyal tüberkülozda genel prensipler;tanı ve tedavi yaklaşımları