El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları

Yazdır
PDF

Bu yayında üç farklı merkezde 2000-2004 yılları arasında açık karpal tünel dekompresyon operasyonu modifiye edilerek klasik el bileği çizgisini geçmeden mini insizyon kullanılarak yapıldığı çalışma yapıldığı serisi sunulmuştur. Tüm vakalarda el bileği bölgesel anestezi kullanılmıştır.Yaş ortalaması 41(22-54)olan;52 hastanın (26 kadın 6 erkek)62 el bileğine;el bileği bölgesel anestezisi altında ve pnomatik turnike kullanılarak 2-2.5cm'lik el ayasında yapılan inszyon ile girilmiştir.Direkt görüş altında ligamanın distal kısmı kesilmiştir. Ligamanın proksimal kısmı ve antebrakial fasya derin palmar apanevroz,subkutan yağ dokusundan ayrıldıktan sonra künt bir makas kullanılarak gevşetilmiştir. Karpal tünelin gevşetilmesini takiben katlar kapatılmış ve kompresif bandaj çözülmüş;günlük aktivitelere izin verilmiştir. Ameliyat sonrası 16-26 ay (ortalama 21 ay) takiplerinde tekrarlayan şikayetlerinin olmadığı hastaların yöntemden memnun kaldığı tespit edilmiştir. El bileği anestezisi ve minimal insizyon ile karpal tünel gevşetme operasyonları hastanede kalış periyodu kısaltılarak, güvenli şekilde karpal tünel gevşetme olanağı sağlayan hasta konforunu artıran bir yöntemdir

Yayına ulaşmak için tıklayın - El bileği bölgesel anestezisi altında minimal insizyon ile karpal tünel sendromu gevşetme operasyonu sonuçları