Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları

Yazdır
PDF

Amaç: Başparmak Tamai tip 1 amputasyonlarda uygulanan replantasyonlar geriye dönük olarak değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya, başparmak tırnak yatağı distalinde meydana gelen Tamai tip 1 amputasyonlar nedeniyle replantasyon uygulanan ve tedavi sonrasında dolaşım devamı sağlanan 14 hasta (12 erkek, 2 kadın; ort. yaş 28; dağılım 14-40) alındı. Tüm hastalarda santral digital arter anastomozu yapıldı. Anastomoza uygun ven bulunabilen dört hastada birer adet volar ven anastomozu yapıldı. Sinir tamiri sadece üç hastada yapılabildi. Duyu değerlendirmesi Semmes-Weinstein testi, iki nokta ayrım testi, hareketli iki nokta ayrım testi ve vibrasyon testi ile yapıldı; ayrıca, hastalar parmak atrofisi, soğuk intoleransı ve tırnak yatağı deformiteleri açısından incelendi. Ortalama takip süresi 11 ay (dağılım 6-48) idi.

Çıkarımlar: Başparmak distal uç replantasyonları, teknik zorluklara rağmen, görünüm açısından ve fonksiyonel açıdan iyi sonuçlar vermektedir. Sinir tamiri yapılamayan olgularda da yeterli duysal iyileşme sağlanmaktadır.

Yayına ulaşmak için tıklayın - Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının uzun dönem sonuçları