Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız

Yazdır
PDF

Amaç: Fleksör tendon yaralanmalarında, konvansiyonel tendon greftlemesinin kabul edilebilir başarı sağlayamayacağı düşüŸnüŸlen olgularda, tendon protezi kullanılarak iki seanslı fleksör tendoplasti uygulamaları değerlendirildi.

ǂalışma planı: Fleksör tendon yaralanması nedeniyle 31 hastanın (24 erkek, 7 kadın; ort. yaş 23; dağılım 6-46) 37 elinde tendon protezi ile iki seanslı fleksör tendoplasti uygulandı. Yaralanma nedeni, 26 hastada kesici-delici alet, dört hastada iş kazası, bir hastada elektrik yanığı idi. Olgular ameliyat öncesinde Boyes'in tendon yaralanmaları sınıflandırmasına göre değerlendirildi. İlk seansta hastanın yaşına ve yatağın durumuna göre kalınlığı 4-6 mm arasında değişen silikon protez kullanıldı; 3-5 ay sonra protezler Çıkarılarak tendon greftleri ile fleksör tendoplasti ameliyatları yapıldı. Sonuçlar Strickland formülü kullanılarak değerlendirildi. İkinci ameliyattan sonra ortalama izlem süresi 37 ay (dağılım 12-80 ay) idi.

Sonuçlar: On bir protez uygulamasında mükemmel (Strickland %75-100), 15 uygulamada iyi (%50-74), dokuz uygulamada orta (%25-49), iki uygulamada kötü(%0-24) sonuç alındı. Strickland ortalaması %58 bulundu. Yedi olguda, ikinci seanstan en az dört ay sonra tenoliz ameliyatı uygulandı. Bir olguda enfeksiyon nedeniyle tendon protezinin çıkartılması gerekti.

Çıkarımlar: Parmak hareketlerini kısıtlayan eklem hasarı, parmakta trofik değişikliklere neden olan dijital sinir yaralanmaları ve multipl doku hasarının olduğu durumlarda, tendon protezi ile iki seanslı fleksör tendoplasti oldukça tatminkar sonuç sağlamaktadır.

Yayına ulaşmak için tıklayın - Zone II fleksör tendon yaralanmalarında tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalarımız