Treatment of bony mallet finger using threaded kirschner wire

Yazdır
PDF

Amaç: Kırık komponenti olan çekiç parmakların tedavisi tartışılmalıdır. Bu makale, eklem yüzünün üçte birinden daha büyük kırık içeren çekiç parmak olgularında yivli Kirschner teli kullanımının tekniğini ve sonuçlarını anlatmaktadır.
Yöntem: Nisan 2004 ve fiubat 2012 tarihleri arasında 47 hasta opere edildi. Ortalama takip süresi 19.6 (dağılım: 8-44) ay idi.
Bulgular: Crawford kriterlerine göre sonuçlar, 32 hastada (%69) çok iyi, 12 hastada (%26) iyi ve 3 hastada (%6) vasat idi. Ortalama hareket açıklığı 3º (0-15º, ekstensor zaafiyet) ile 71º (60-80º, fleksiyon) arasında idi. Komplikasyon olarak, beş hastada hafif dejeneratif değişiklikler, üç hastada Kirschner teline bağlı enfeksiyon, bir hastada geçici tırnak kabarıklığı ve üç hastada ciltte geçici dolaşım bozukluğu görüldü. Hiçbir hastada sürekli devam eden postopertif ağrı olmadı.
Sonuç: Yivli Kirschner telleri kırıklı çekiç parmak olgularında ameliyatta iyi redüksiyon sağlamış ve bu redüksiyonu postoperatif altı hafta boyunca korumuştur.


Yayına ulaşmak için tıklayın - Treatment of bony mallet finger using threaded kirschner wire