Lunotrikuetral eklem problemleri

Yazdır
PDF

Lunotrikuetral (LT) eklem sorunları ulnar tarafın önemli ağrı sebeplerindendir. Muayenede LT eklem üzeri hassasiyet ve eklemde instabilite saptanabilir. Provokatif muayene testlerinde lunatum ile trikuetrum arasında hareketlenmenin varlığı test edilir. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme LT eklemi değerlendirmekte her zaman yeterli bulgu vermeyebilir. MR artrografiler, dinamik radyografi incelemeleri ve kinematik bilgisayarlı tomografi (BT) incelemeleri tanı koymada yardımcı olmakla birlikte tanı için artroskopi altın standarttır. LT eklem yırtıkları kronik dönemde volar interkale segmental instabiliteye (VISI) ilerler. VISI, skafoid ve lunatumun daha fleksiyon, trikuetrumun daha ekstansiyon pozisyonuna gelmesidir. Tedavide planlama lezyonun akut veya kronik olmasına, travmatik ya da dejeneratif olmasına, beraberinde perilunat instabilite veya karpal çökme varlığına göre değişir. Cerrahi seçenekler artroskopik veya açık LT eklem debridmanı, LT ligament tamiri veya rekonstrüksiyonu, dorsal ligamentokapsülodez ve LT eklem artrodezidir.
Anahtar sözcükler: lunotrikuetral eklem; volar interkale segmental instabilite; Geissler sınıflaması; dorsal ligamentokapsülodez; lunotrikuetral eklem artrodezi Lunotriquetral (LT) joint disorders are among the reasons of ulnar side pain. At examination of LT joint, tenderness and stability should be checked. Additionally, provocative tests should be performed. In these tests, the presence of movement between the lunate and triquetrum is evaluated. Magnetic resonance imaging (MRI) may not always provide sufficient findings to evaluate the LT joint. While MR arthrography, dynamic radiographic examinations and kinematic computed tomography (CT) examinations are helpful in diagnosis; arthroscopy is the gold standard for diagnosis. Ligament ruptures of the LT joint progress to Volar Intercalated Segmental Instability (VISI) in chronic period. VISI is becoming of scaphoid and lunate to more flexed and triquetrum to more extended position. Planning of the treatment varies according to whether LT joint disorder is acute or chronic, traumatic, or degenerative, and the presence of perilunate instability or carpal collapse. Surgical options are arthroscopic or open LT debridement, repair or reconstruction of LT ligament, dorsal ligament capsulodesis and LT joint arthrodesis.
Key words: lunotriquetral joint; volar intercalated segmental instability; Geissler classification; dorsal ligamentocapsulodesis; lunotriquetral joint arthrodesis 

Yayına ulaşmak için tıklayın - Comparison of Clinical Outcomes in Open and Arthroscopically-assisted Mini Open Proximal Row Carpectomy for Lichtman Stage IIIB and IIIC Kienböck Disease