ERİŞKİNLERDE GÖRÜLEN KOL FELÇLERİ

Yazdır
PDF

( TRAVMATİK BRAKİYAL PLEKSUS YARALANMALARI )

Boyun omurlarının arasından çıkan beş sinir kökünün dalları bir ağ yapısı oluşturarak bütün üst ekstremitenin hareketlerini ve dokunulduğunda hissetmesini kontrol eder (Şekil 1).  Sinirler, hareketlerimizi sağlayan kaslarımıza elektriksel uyarıyı verirler. Sinirlerin işlev dışı kaldıkları durumlarda elektrik verdikleri kaslarda hareket mümkün olmaz.

Erişkinlerde görülen kol felçleri en sık motosiklet kazaları, diğer araç içi veya araç dışı trafik kazaları, yüksekten düşmeler ve ateşli silah yaralanmaları sonrasında meydana gelir.
Kapalı yaralanmalarda hasta yaklaşık üç ay izleme alınır ve bazı tetkikler yapılır. Sinirlerin yapısal bütünlüğü bozulmadığı halde gerilmeye maruz kaldığı durumlarda meydana gelen ileti kayıplarının en çok üç ay içinde gerilemesi beklenir. Bu dönem içinde travma gören bölge meydana gelebilecek kemik kırıkları, damar yaralanmaları gibi eşlik edebilecek doku yaralanmaları olup olmadığı tetkik ve tedavi edilir. Sinirin gerçek anlamda yaralanıp yaralanmadığını, yaralandıysa hangi seviyede yaralandığını göstermeye yardımcı olacak ileri radyolojik tetkikler (MRI, Myelo BT), elektromyografi adı verilen sinir iletisini ve kasların elektrik alıp almadığını gösteren testler tanının ayrıntılarına ışık tutar.

Tüm sinir yaralanmalarında olduğu gibi, tanı konduktan en kısa süre sonra yapılacak ameliyatlar daha başarılı sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Sinirler, onarım yapılan bölgeden aşağı doğru her gün ortalama 1 mm hızla uzayarak büyürler. Onarım bölgesine yakın olan omuz ve dirsek kaslarından fonksiyon beklemek olası iken, ince el hareketlerini sağlayan kaslar en uzak hedeflerdir; el fonksiyonlarındaki kayıplarda genellikle geri dönüş ihtimali çok azdır. Bunun sebebi sinirlerin elektrik vereceği kasların zaman içinde yavaş yavaş bağ dokusuna dönüşerek kasılma özelliklerini geri dönüşümsüz olarak kaybetmeleridir.
Sinir ameliyatları için gerekliliği düşünülüyorsa yaralanmayı takip eden bir yıl geçmeden uygulanmalıdır. Bu dönemde yapılan sinir ameliyatlarında yukarıda bahsettiğimiz beş sinir kökünden kaç tanesinin, hangi seviyelerde yaralandığı önem taşımaktadır. Omurilik düzeyinde yaralanan sinir kökleri için günlük hayatta daha az kullandığımız sinirlerden aktarım yapmak gerekebilir. Sinir köklerinin gözle görülebildiği daha aşağı seviyeli yaralanmalarda ise bacaklardan alınan sinirler eksik bölge arasında köprü yapılarak kullanılır. Bacaktan alınan sinirler herhangi bir hareket kusuruna yol açmayan duyu sinirleridir. Alındıkları bölgedeki izler ise kazanılacak kol fonksiyonları için göz ardı edilmesi gerekir.

Gerek brakiyal pleksus gerekse diğer sinir ameliyatları ile ilgili olarak hasta ve hasta yakınlarının unutmaması gereken en önemli noktalardan birisi ameliyat sonuçlarının uzun bir süre sonrasında alınmaya başlanacağıdır. Bu yıllar boyu sürebilecek zahmetli tedavi protokolü sonrasında elde edilmesi hedeflenen kol ve elde sağlanabilecek maksimum fonksiyonu sağlayarak (yüzde yüzlük bir iyileşme ve tüm fonksiyonların sağlanması asla beklenilmemeli), sağlam olan diğer ekstremiteye yardımcı bir ekstremite oluşturabilmektir. Ancak bu bile, sadece uygun dönemlerde yapılacak ameliyatlar, hasta- doktor arasında uyumlu bir izlem ve fizyoterapi süreci ve büyük bir sabır ile mümkün olabilmektedir.        

Felç nedir?
Embed Embed this video on your site

Felç çeşitleri nelerdir ?
Embed Embed this video on your site

Felç nedenleri nelerdir ?
Embed Embed this video on your site

Beyin içi nedenle oluşmuş felçlerde  cerrahi tedavi neyi amaçlar neler kazanılabilir ?
Embed Embed this video on your site

Boyun kırıkları sonrası kol felçlerinde cerrahi zamanı neden önemli ?
Embed Embed this video on your site

Felçler sonrası kol fonksiyonları için neler yapılmalı cerrahi tedavi seçenekleri nedir ?
Embed Embed this video on your site

Felçlerde cerrahi öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?
Embed Embed this video on your site

Felçlerde geç kalındığında neler yapılabilir ?
Embed Embed this video on your site

Felçlerde ilk bir sene neden önemli ?
Embed Embed this video on your site

Felçlerde iyileşme süreci nedir ve neler yapılmalıdır ?
Embed Embed this video on your site

Kol felçlerinde cerrahi tedavi sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor ?
Embed Embed this video on your site

Uzun süreli felçlerde neler yapılabilir ?
Embed Embed this video on your site

Sinir yaralanmaları ve hasralanmaları sonrası kol  felçlerinde  neler yapılabilir ?
Embed Embed this video on your site

Erişkinlerde görülen travmatik kol felci nedir?
Embed Embed this video on your site
Erişkinlerde görülen travmatik kol felci tanısı nasıl konur?
Embed Embed this video on your site
Erişkinlerde görülen travmatik kol felci nasıl tedavi edilir?
Embed Embed this video on your site


 

Mesaj yazın
küçük | büyük

busy

HASTALIKLAR